Brannalarm

Vi har hatt flere tilfeller med «falsk» brannalarm. Det beklager vi.

Sikkerhet først

Selv om du ha mistanker om «falsk» brannalarm oppfordre vi alle å forlate sine leiligheter når alarmen slår inn, bruk trapp, ikke heis.  Sjekk stedet som vises på panelet før du tilbakestiller alarmen  også ved mistanker om «falsk» alarm.

Styret jobber med en løsning i samarbeid med både GOS,  Autronica og styret i Justiskroken borettslag.