Årsmøte i Klosterengas Venner i dag, 14. juni i Saxegaarden kl 18 med påfølgende workshop

Vi minner om årsmøtet i Klosterengas Venner.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen. Meld deg inn og vis interesse for ditt nærmeste rekreasjonsområde.(Innmelding kan gjøres på stedet.)

Innkalling og regnskap ligger vedlagt.

Vi minner samtidig om påfølgende arrangement kl 19: Workshop del-2. «Idemyldringen» er åpen for alle med interesse for Klosterenga Park.

https://www.facebook.com/groups/491956437561472/