Angående utleie av leilighet

Styret har blitt gjort oppmerksom på at det forekommer utleie av leilighet i Klosterenga borettslag, blant annet på Airbnb.
Styret vil minne om borettslagets vedtekter punkt 4, om borett, bruksoverlating og garasje.
Se også link hos USBL for søknadsskjema.