Valg av nytt styre

Det er valg på nytt styre på generalforsamlingen 26. mai. Per i dag mangler valgkomiteen to vararepresentanter til styret, men du kan stille til valg som både styreleder, styremedlem og -vara.