Vedlikeholdsmanual for gårdsrommet

Gårdsrommet Garagård må vedlikeholdes ordentlig dersom det skal være et hyggelig sted å oppholde seg. Det er viktig å vite hva som må gjøres, hvordan det skal gjøres og når det skal gjøres.